Automation, Human, More Time, Your Way, More Fun

Vi automatiserar arbetsuppgifter

Om oss

Zimply Innovation är ett innovationsföretag som skapar automationslösningar inom Intelligent Automation. Skräddarsydda lösningar för bank, finans och försäkring

Daniel Baldwin
Utvecklingschef Robotics

”Vi drivs av att frigöra människor från monotona arbetsuppgifter genom automatisering så att ni får mer tid för värdehöjande aktiviteter."

Våra tjänster

Vi optimerar affärsprocesser så att de blir mer kostnadseffektiva och frigör tid. Låt våra lyhörda specialister hjälpa er att börja automatisera delar av er verksamhet.

Karriär

Är du redo att byta jobb? Vi planerar långsiktigt och ser över dina personliga mål, tillsammans planerar vi för en ljus framtid.