Teknikkvinnor började som en Facebook-grupp. Idag, ett företag och nätverk med 25 000 medlemmar. Maria Norberg, Teknikkvinnors VD, berättar om utmaningar för kvinnor inom teknikbranschen, hennes drivkraft och några tips.

 

Marias intresse för teknik väcktes tidigt. Hennes pappa är ingenjör och hennes farmor lärde henne multiplikationstabellen som femåring. Karriären var utstakad tidigt, men någonting fattades.

 

Vad fick dig att vilja vara med och driva nätverket Teknikkvinnor?

– Jag studerade Industriell Ekonomi på KTH och kände att det fanns brist på kvinnliga förebilder och fann Teknikkvinnor på Facebook, som Maria Paavola precis hade startat, berättar Maria Norberg. Idag är de 25 000 medlemmar och ett företag, Teknikkvinnor Sverige AB.

 

Vad gör ni i nätverket?

– Utöver vår community i sociala medier har vi fysiska träffar, allt från nätverksträffar, inspirationsträffar med industribolag till temakvällar inom entreprenörskap. Nätverket bygger på gemenskap och medskapande, det visar på att det finns teknikkvinnor i vårt avlånga land. Vi har även startat Teknikkvinnor JOBB där bland annat företag kan posta jobbannonser och Teknikkvinnor CHEF, svarar Maria.

 

Varför behövs ett särskilt nätverk för teknikkvinnor?

– Sverige är idag fortfarande inte jämställt, det finns det tydlig forskning som visar. Vi vill lyfta fram förebilder och främja att fler kvinnor tar plats inom teknikbranschen. Organisationer med kvinnor i ledningen attraherar fler kvinnor, förklarar Maria.

 

– Kvinnor är också intresserade av teknik och problemlösning. De vill vara med och skapa hållbarhet och skillnad för världen.

 

 

Maria beskriver sig som den Humanitära ingenjören som arbetar som Managementkonsult, föreläsare och VD för Teknikkvinnor.

 

 

Vad gör företag för fel i sådana frågor?

– Till att börja med fokuserar många för mycket på det formella, exempelvis policyer, och för lite på det informella, som kulturen. Ett konkret exempel är att de gör kvinnor till maskots eller tokens som representerar på konferenser och i paneler istället för att satsa på jämställdhet i grunden. Det är inte heller enbart en kvinnofråga, en inkluderande företagskultur är något alla vinner på, svarar Maria.

 

– Det finns ett gap mellan anställda och chefers upplevelse av företagskultur och jämställdhet. 

 

Vad är era ambitioner framöver?

– Vi ska starta lokala nätverk i landet och hjälpa organisationer att bli bättre på inkludering och jämställdhet, säger Maria entusiastiskt. Hon berättar att de vill riva murar och bygga broar mellan gymnasium och universitet så att fler tjejer börjar studera teknik. Likaså mellan universitet och arbetsmarknad för att göra det lättare för kvinnor.

Zimply Innovation välkomnar fler Teknikkvinnor .

Klicka här för jobb!

Hur hinner du med allt?

– Mycket reflektion över vad jag brinner för och support från nära och kära. Det är annars lätt att det blir för mycket och energin sinar. Det är viktigt att vara en förebild med fel och brister som får andra att känna sig sedda, säger Maria med en grundad röst. Jag känner tyngden i hennes ord och är tacksam över vårt samtal.

Länk till Teknikkvinnor på Facebook!

 

Marias 5 heta tips till kvinnor inom teknikbranschen:
  1. Att våga hoppa! Våga få ett nej och misslyckas, sök jobbet och säg vad Du vill. Vad är det värsta som kan hända?
  2. Berömda 80/20: allt måste inte vara perfekt. Stäm av vilka förväntningarna som finns; inte lika höga som du tror.
  3. Handlar inte om att bli som män: det handlar om att acceptera individer och ta tillvara på talanger.
  4. Lär dig att säga Nej!
  5. Hitta förebilder! Exempel är kollegorna Amanda och Maria, Ulrika Sultan (forskar på kvinnor och teknik) och de som vågar vara sig själva.

 

Zimply Innovation är baserat i Stockholm med kunder i hela Norden. Specialister inom avancerad AI, maskininlärning, RPA, chatbots, automatisering och innovation. Läs mer här!